Formació jove

Formació jove

Bàsica / Avançada
Harmonia, harmonia aplicada, cant coral (opcional), instrument individual, cambra o combo i gran formació (a partir de FJ es pot accedir a la Big Band).

Adreçada a l’alumnat provinent de l’educació bàsica o equivalent. La durada és de 6 cursos dividits en dos blocs de tres anys cadascun, un primer bloc de nivell elemental i un segon bloc de nivell mitjà. L’alumnat obtindrà un aprenentatge complet en formació musical, podent escollir dos itineraris. FJ Bàsica o FJ Avançat. L’itinerari avançat inclou una hora setmanal més d’harmonia aplicada per aprofundir en sonoritats més pròximes al jazz i altres estils musicals contemporanis.

Formació Jove Avançada: 110,20€
Formació Jove Bàsica: 93,85€