Dansa

PROJECTE DANSA – EMMT

ESTÍMUL – CREATIVITAT – INTEL·LIGÈNCIA

“L’ensenyament de l’art en els infants es considera un dels mitjans més efectius per aconseguir que s’expressin i manifestin el que pensen i senten de forma lliure, espontània i original.”

“Els infants primer de tot han de fer, després agradar fer, i així posteriroment entendre què els agrada fer” (Rudolf Setiner)

“Entra en tu cuerpo íntimamente, profundamente, siéntelo más y permítele percibir más cosas. El organismo reprimido y privado deja de ser una fuente de alegría, y no es más que una carga pesada. Entra en tu cuerpo y redescubre el placer de sus movimientos, incluso de los más simples.” (Osho Rajneesh)

 El projecte de dansa de l’Escola Municipal de Música de Torroella té com a objectiu general la motivació i descobriment per part dels alumnes de les possibilitats d’expressió a través del cos i el moviment, així com el desenvolupament d’una consciència corporal i psicomotriu des del respecte i el treball cooperatiu i no competitiu. 

 Treballem la dansa des del moviment autèntic, l’expressió de sentiments i vivències a través del cos, a través de jocs i propostes que permetin desenvolupar un llenguatge simbòlic particular (propi i únic) amb espontaneïtat, llibertat de creació i creativitat.

En les etapes de Sensibilització proposem un treball basat en l’expressió corporal i la dansa creativa. La principal finalitat és gaudir del moviment, basant-nos en el desenvolupament psicomotriu, descobriment i exploració del propi cos per descobrir-se a un mateix. I mica en mica, anar prenent consciència psicomotriu, control del cos i segmentació, desenvolupament de la coordinació i afirmació de la lateralitat.

En l’Educació Bàsica introduim i aprofundim en conceptes tècnics, sempre a partir de dos eixos de coneixement, el treball guiat i coreografiat, però també des de la pròpia investigació i experimentació vivencial de l’alumne.

A EB2 presentem diferents tipus de dansa i la base tècnica de cada una de les diferents disciplines, que ens permetran treballar en diferents aspectes que ens ajudin a conèixer la física del moviment, la biomecànica del nostre cos i la relació amb l’espai i el temps, per així anar ampliant el llenguatge corporal.