Matrícula i documentació

El concepte matrícula és aplicable a tots els programes, excepte els tallers de curta durada, activitats extraordinàries i grans formacions. El pagament de la matrícula és una reserva de plaça i no es retornarà en cas de baixa. Formació des del bressol i formació inicial, sensibilització 3, 4, 5, 50% de la matrícula.

Preu matrícula: 77€
Preu matrícula segon membre: 43€
Preu matrícual tercer membre: gratuït