Matrícula i documentació

El concepte matrícula és aplicable a tots els programes, exepte els tallers de curta durada, activitats extraordinàries i grans formacions. El pagament de la matrícula és una reserva de plaça i no es retornarà en cas de baixa. Formació des del bressol i formació inicial, sensibilització 1 i 2, 50% de la matrícula.

Preu matrícula: 76,50€
Preu matrícula segon membre: 42,85€
Preu matrícual tercer membre: gratuït

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.