Formació bàsica

Formació bàsica

A partir de 6 anys
1r GRAU: EB1 i EB2
2n GRAU: EB3 i EB4
3r GRAU: EB5 i EB6

En el primer curs d’aquest programa s’ampliarà i es consolidarà el treball de la formació inicial. Durant tot el curs l’alumnat participarà en la roda d’instruments amb l’objectiu que puguin conèixer tots (o gairebé tots) els instruments de l’escola de la mà de professors especialistes de cada instrument.

A partir del segon curs d’aquest programa es treballarà l’aprenentatge bàsic del llenguatge musical en tots els seus aspectes, ritme, educació de l’oïda, conceptes teòrics, lectura, audició, etc. Estudi dels fonaments anatòmics de la tècnica, la improvisació, la composició-lectura i la interpretació de l’instrument, amb l’objectiu de capacitar l’alumne per tocar i formar part d’un conjunt instrumental. Coneixements tècnics i creatius que ajudaran l’alumne a créixer com a persona creativa i, en alguns casos, també a orientar-se cap a estudis professionals.

Durant el segon curs d’aquest programa l’alumne participarà de la roda de dansa amb l’objectiu que pugui conèixer els tres estils bàsics: dansa urbana, dansa clàssica i dansa contemporània.

EB1

-Dues sessions setmanals de Música i Dansa

-Roda d’instruments.

EB2

-Llenguatge musical

-Cant Coral

-Instrument individual o en grup

-Roda de dansa (urbana, clàssica i contemporània)

-Batucada (opcional)

EB3

-Llenguatge musical

-Cant Coral

-Instrument individual o en grup.

-Dansa

-Combo o cambra Molinet

-Batucada (opcional)

EB4

-Llenguatge musical

-Cant Coral

-Instrument individual o en grup

-Dansa

-Combo o cambra Molinet

-Batucada (opcional)

EB5 i EB6

-Llenguatge musical

-Cant Coral

-Instrument individual o en grup

-Combo o cambra Molinet

-Grans Formacions.

1r GRAU
EB 1: 58.35€
EB 2: 81,10€ 
2n GRAU*
EB3: 81.10€
EB4: 81.10€
3r GRAU**
EB5: 92.50€
EB6: 92.50€

 

*2n grau: Dansa opcional inclosa en el preu que no es pot modificar.
**3r grau: complement de Dansa: 23.30€